XXI Poznański Festiwal Nauki i Sztuki na Wydziale Fizyki UAM

Organizatorzy

prof. UAM dr hab. Grzegorz Musiał,

dr Zenon Woźniak, dr Michał Kaczmarek

odpowiedzialni za przebieg wykładów, porządek i bezpieczeństwo

dr Krzysztof Gębura

odpowiedzialny za organizację prezentacji na aulach, stoisk pokazowych i kontakt z mediami

dr hab. Jolanta Latosińska, mgr Magdalena Latosińska

odpowiedzialne generalnie za opracowanie i wykonanie strony graficznej oraz informacyjnej festiwalu FNS WF UAM (materiały, plakaty, strona internetowa, informacja)

mgr Tadeusz Wołejko

odpowiedzialny za kontakty z młodzieżą szkół średnich (zgłoszenia udziału)

oraz wydruk materiałów/informacji FNS WF UAM

Z A P R A S Z A M Y 26.04.2018 1 0 . 0 0 - 1 6 . 0 0

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

PROGRAM - wykłady

GALERIA

ORGANIZATORZY

PREZENTACJE w salkach

POTWIERDZENIA REZERWACJI

ARCHIWUM

KOMUNIKATY

PLANY

LINKI

KONTAKT

FULL SCREEN

© 2002-2018 FNS WF UAM Webdesign: M&J Latosińskie

WIELOWIRNIKOWIEC

- BUDOWA, DZIAŁANIE, ZASTOSOWANIE

mgr Rafał Wojtyniak

Wydział Fizyki UAM